• PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKIY

  • LaserWarsKamchatka

   LaserWarsKamchatka

   Equipment type: LaserWar (outdoor)
   Address: Petropavlovsk-Kamchatskiy - RUSSIA
   Phone: +7 (914) 022 02 67
   Web address: http://laserhit.com